MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Transpozycja dyrektywy 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych (IED)

 

Kluczowe daty i działania wynikające z dyrektywy ws. emisji przemysłowych IED (30.09.2011)


Skondensowana informacja nt. nowych wymagań wynikających z zapisów dyrektywy ws. emisji przemysłowych. (29.09.2011)


Zgodnie z art. 80 ust. 1 dyrektywy Kraje Członkowskie zobligowane są do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania nowych i istotnie zmienionych, w stosunku do zapisów obowiązująych aktów prawa,  przepisów nowej dyrektywy. Transpozycja nowych przepisów ma się zakończyć do 7 stycznia 2013 r.

W związku z powyższym Komisja Europejska przygotowała nieformalną listę kontrolną, wskazującą czy transpozycja poszczególnych artykułów dyrektywy IED będzie obligatoryjna czy fakultatywna.

Należy pamiętać, że lista ta nie ma charakteru wiążącego i należy ją traktować jako wskazówki dla Krajów Członkowskich, mające usprawnić proces transpozycji zapisów dyrektywy. (19.05.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska