MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

 
Szanowni Państwo

 

 

[26.06.2014] Komitet art. 75 dyrektyyw ws. emsiji przemysowych (IED), podczas posiedzenia w dniu 24 czerwca br., pozytywnie zaopiniował decyzję wykonawczą Komisji określającą konkluzje BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu.


[10.06.2014] Sejm przyjął w III czytaniu projekt noweliazcji ustawy Prawo ochrony środowiska transponujacy dyrektywę IED. Projekt zostanie teraz skierowany do Senatu.  Biorąc pod uwagę terminy zwiazane z procesem legislacyjnym, realny termin wejscia w życie zmian to sierpień b.r.

 


 

[27.05.2014] Rozpoczyna się proces rewizji dokumentu BREF dla spalania odpadów (WI). Do 6 czerwca br. możliwe jest zgłaszanie członków do Technicznej Grupy Roboczej.

pismo dot. nominacji członków TGR

 


[21.05.2014] Informujemy, iż na stronie Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2162 można śledzić postęp prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 


 

  [12.05.2014] Lista prowadzących instalację, którzy złożyli deklaracje LCP o przystąpieniu do mechanizmu derogacyjnego ograniczonego czasu pracy 17500 godzin (zgodnie z art. 33 Dyrektywy IED / art. 146a projektu znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska).

ippc/custom/17500.pdf


Informujemy, iż Komisja Europejska przygotowała projekt dokumentu referencyjnego dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń. Szczegóły w zakładce Intensywny chów lub hodowla drobiu lub świń - Rewizja BREF


Wiadomości archiwalne 

 
 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska