MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Rewizja Dokumentu Referencyjnego BREF dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń (IRPP BREF)

Informujemy, iż Komisja Europejska przygotowała projekt dokumentu referencyjnego dotyczącego Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń\ (02.08.2013)


http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/irpp_bref_0703.pdf

Tłumaczenie na język polski Rozdziału 5 BREFu (Konkluzje BAT)


Możliwe jest zgłaszanie uwag i propozycji zmian zapisów przedmiotowego dokumentu - należy je przekazać do Ministerstwa Środowiska w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2013r. w wersji elektronicznej na adres: marcin.wisniewski@mos.gov.pl z dopiskiem „IRPP BREF” w tytule wiadomości.

Zgłaszane uwagi muszą być przekazane zgodnie z załączonym poniżej szablonem oraz spełniać następujące wymogi:

  • być sformułowane zwięźle w języku angielskim,
  • zawierać konkretną propozycję modyfikacji określonego zapisu projektu BREF,
  • posiadać szczegółowe uzasadnienie - powinny opierać się na analizach i danych źródłowych.

Jak zgłaszać uwagi

Szablon do zgłaszania uwag

W przypadku trudności związanych z przygotowaniem uwag prosimy o kontakt z krajowymi przedstawicielami w Technicznej Grupie Roboczej.


Polscy członkowie Technicznej Grupy Roboczej ds. IRPP BREF:

Dr inż. Anna Bartkowiak - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu, tel. 61 820-33-31 wew. 227, e-mail: a.bartkowiak@itep.edu.pl

Marcin Wiśniewski - Ministerstwo Środowiska tel. 022 5792709, emial: marcin.wisniewski@mos.gov.pl

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska