MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Prace nad dokumentem BREF dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)


Polscy członkowie Technicznej Grupy Roboczej (TWG):

Michał Jabłoński
Marcin Wiśniewski

Stanisław Błach
Marek Cecerko
Mirosław Niewiadomski
Bogusław Regulski


[27.07.2016]  Szanowni Państwo, pod linkiem:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf

znajduje się Final Draft dokumentu referencyjnego BREF dla Dużych Obiektów Energetycznego Spalania (LCP), zawierający projekt konkluzji BAT (rozdział 10). W związku ze zbliżającym się spotkaniem w ramach Forum art. 13 Dyrektywy IED, zwracamy sie z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji korekt do powyższego dokumentu. Jednocześnie w tym miejscu mogą Państwo znaleźć roboczą wersję tłumaczenia konkluzji BAT do wykorzystania.

Ewentualne uwagi i propozycję, proszę przesyłać na adres mailowy: michal.chedozko@mos.gov.pl


 

[06.05.2015] W dniu 1 kwietnia 2015 r., opublikowany został nowy projekt rozdziału „Konkluzje BAT” BREFu LCP. Propozycje zapisów zawarte w tym dokumencie będą stanowiły podstawę do dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Technicznej Grupy Roboczej, które zaplanowano na początek czerwca br.

Projekt Konkluzji BAT - plik pdf.


Draft 1 LCP BREF (2013)Stan prac (1.01.2015r.):

Europejskie Biuro IPPC kończy analizę 8500 uwag zgłoszonych do Draftu 1 LCP BREF.
W pierwszym kwartale 2015r. zostaną udostępnione analizy i wykresy dot. emisji z instalacji poddanych ankietowaniu oraz zostanie przekazany tzw. background paper, zawierający ocenę i stanowisko do zgłoszonych przez członków TWG uwag.

Końcowe posiedzenie TWG zaplanowano na II kwartał 2015r.

 

Po jego przyjęciu rozpocznie się proces przyjmowania konkluzj BAT, który trwa ok. 8-12 miesięcy. Oznacza to, że konkluzje zostaną opublikowane w I połowie 2016r. i rozpocznie się 4-letni okres na dostosowanie się zakłądów do ich wymagań.

 Wyjaśnienia dot. niektórych zapisów dyrektywy IED:

Części szczytowe źródeł spalania (<1500h/r, pozwolenie wydane przed 27.11.2002r.)

1. Każde źródło spalania (komin) może mieć tylko 1 część szczytową, niezależnie od liczby kotłów które się nań składają. Czas 1500 godzin dotyczy pracy całej części szczytowej.
2. Nie jest bezwzględnie wymagane odprowadzanie gazów odlotowych osobnym przewodem wspólnego komina – ważna jest takie umiejscowienie urządzeń monitorujących jakość strumienia spalin i czasu pracy części szczytowej, które pozwala na ich pomiar niezależnie od monitorowania pozostałej części źródła. Po przejściu przez punkty pomiarowe gazy odlotowe z części szczytowej mogą się więc mieszać w samym kominie lub przed nim.
3. Sprawozdawany po raz pierwszy 2017 czas pracy (1500h) w latach 2017-2020 liczy się zgodnie z §41 rozporządzenia o standardach emisyjnych, w pozostałych latach jako średnia krocząca z 5 lat.

Derogacja dot. wymogu prowadzenia pomiarów ciągłych dla źródeł o czasie eksploatacji do 10000h liczy się od daty wejścia w życie rozporządzenia w spr. standardów emisyjnych.

Rozruchy i wyłączenia – od 1 stycznia 2016 r. określając punkt zakończenia rozruchu i rozpoczęcia wyłączenia należy wziąć pod uwagę decyzję wykonawczą Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotycząca określenia okresów rozruchu i wyłączania do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska