MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Szanowni Państwo,

W zakładce KONKLUZJE BAT zamieszczono Decyzję Komisje Europejskiej ustanawiającą Konkluzje BAT dla produkcji płyt drewnopochodnych.

  


Polscy członkowie Technicznej Grupy Roboczej ds. WBP BREF:

Mariusz Ianik - PFLEIDERER Grajewo S.A., tel: 062 783 32 41 email: mariusz.janik@pfleiderer.pl

Piotr Herchel - Kronospan Sp. z o.o., tel: 017 582 22 71 email: p.herchel@kronospan.pl

Marcin Wiśniewski - Ministerstwo Środowiska tel. 022 5792709, emial: marcin.wisniewski@mos.gov.pl


Szanowni Państwo 

(07.08.2012)

Rozpoczął się etap ankietyzacji instalacji do produkcji plyt i paneli drewnopochodnych. Prowadzący instalacje o zdolnościach produkcyjnych przekraczajacych 600m3/dobę proszeni są o wypełnienie zamieszczonych poniżej ankiet.

Pismo w tej sprawie wraz z elektronicznymi wersjami ankiet zostało przkazane do prowadzących instalacje, których zdolności produkcyjne wskazują, że od 7 lipca 2015 r., zostaną objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

pismo przewodnie dotyczące ankiet

ankieta - część ogólna

ankieta - część dotycząca danych wrażliwych

W przypadku pytań dotyczących wypełniania ankiety proszę o kontakt z przedstawicielami Polski w Technicznej Grupie Roboczej.


(01.02.2012)

Prace nad BREF-em WBP wkraczają w etap zbierania informacji  charakteryzujących  zakłady z branży, na podstawie których powstanie dokument referencyjny jak również Konkluzje BAT. Sewilskie Biuro Komisji Europejskiej przygotowało formularz mający posłużyć do przeprowadzenia pierwszego etapu zbierania danych. Dane w tym pierwszym etapie zbiera, powołana specjalnie do tego celu, nieformalna grupa złożona z przedstawicieli Krajów Członkowskich oraz EPF. Tym niemniej wszyscy prowadzący instalacje z branży mogą wypełnić przedmiotowy formularz i dostarczyć dane nt. swoich instalacji. Dane powinny zostać dostarczone do 23 kwietnia 2012 r.

Instrukcja dotycząca I etapu zbierania informacji, rodzaje działalności i procesy objęte BREF-em
Formularz - I etap zbierania informacji 

Osoby zainteresowane wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z członkami TGR.

Zebrane w ramach pierwszego etapu dane posłużą do stworzenia kolejnego formularza, który będzie rozesłany szerokim rozdzielnikiem do operatorów instalacji. Z tej okazji, EPF w dniach 30-31 maja 2012 r., w Brukseli planuje zorganizować specjalne szkolenie, które pomoże w prawidłowym wypełnieniu tego formularza.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Panem Marcinem Wiśniewskim.

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska