MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

WYJAŚNIENIA DO PRZEPISÓW

 Wyjaśnienia do przepisów dotyczące instalacji spalania paliw.

Odpowiedź Komisji Europejskiej na zapytania Polski dot. watpliwości interpretacyjnych zwiazanych z instalacjami LCP w dyrektywie IED.

Pismo przewodnie (PL), odpowiedź (PL)

Pismo przewodnie (EN), odpowiedź (EN)
dodano 9.07.2012


 1. Wyjaśnienia do przeprowadzania okresowej analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych

  Załącznik I - Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń właściwych dla poszczególnych branż - z uwagi na duży rozmiar pliku został on podzielony:
  Część 1
  Część 2
  Część 3
  Część 4

  dodano 04.11.2009
  Załącznik II - Wzór karty do przeglądu pozwolenia zintegrowanego
  dodano 22.06.2011

   
 2. Wyjaśnienie dotyczące uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych przez prowadzących instalacje do produkcji pasz
  dodano 04.09.2009

   
 3. Wyjaśnienie dotyczące zamykania składowisk odpadów
  dodano 17.01.2008

   
 4. Wyjaśnienie dotyczące wydawania pozwoleń zintegrowanych 
  dodano 17.01.2008 

   
 5. Wyjasnienie dotyczące uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych
  dodano 06.08.2007


   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska