MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

 

Ministerstwo Środowiska na bieżąco śledzi postęp technologiczny i techniczny związany z wdrażaniem Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w poszczególnych sektorach przemysłu. Poniżej przedstawiamy analizy stanu techniki w zakresie BAT dla różnych branż.

 


BRANŻA KOKSOWNICZA 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży koksowniczej na rok 2007.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży koksowniczej na rok 2008.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży koksowniczej na rok 2009.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży koksowniczej na rok 2010. 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży koksowniczej na rok 2011.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży koksowniczej na rok 2012.


 

BRANŻA PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ŻELAZA I STALI 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa żelaza i stali na rok 2007.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa żelaza i stali na rok 2008. 

 Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa żelaza i stali na rok 2009.

  Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa żelaza i stali na rok 2010. 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa żelaza i stali na rok 2011.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa żelaza i stali na rok 2012.


 

BRANŻA PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA METALI NIEŻELAZNYCH 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych na rok 2007.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych na rok 2008.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych na rok 2009.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych na rok 2010. 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych na rok 2011.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych na rok 2012.


 BRANŻA CELULOZOWO - PAPIERNICZA 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży celulozowo - paierniczej na rok 2007.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży celulozowo - paierniczej na rok 2008.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży celulozowo - paierniczej na rok 2009.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży celulozowo - paierniczej na rok 2010. 

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży celulozowo - paierniczej na rok 2011.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży celulozowo - paierniczej na rok 2012.

 


BRANŻA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży obróbki powierzchniowej metali na rok 2009.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży obróbki powierzchniowej metali na rok 2010.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży obróbki powierzchniowej metali na rok 2011.

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla branży obróbki powierzchniowej metali na rok 2012.

 


BRANŻA PRODUKCJI SZKŁA

Analiza stanu technik w zakresie BAT dla produkcji szkła na rok 2012.

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska