MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

TŁUMACZENIA STRESZCZEŃ BREFÓW

Zamieszczone tłumaczenia streszczeń Dokumentów Referencyjnych BAT pochodzą z oficjalnej strony Europejskiego Biura IPPC w Sewilli.

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników organicznych (STS)

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla wytwarzania organicznych chemikaliów wysokowartościowych

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT poświęconego metodom przetwarzania ścieków i gazów odpadowych w sektorze chemicznym

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla przemysłu włókienniczego

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla przemysłu garbarskiego

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w zakresie efektywności energetycznej

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w zakresie obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sektorze obróbki odpadów

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji polimerów

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sprawie emisji pochodzącej z
  magazynowania,

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sprawie duzych obiektów
  energetycznego spalania,

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle cementowym i wapienniczym

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego "Produkcja wyrobów ceramicznych"

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle chlororwo - alkalicznym

- Streszczeznie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemysłowych systemach chłodzenia 

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT na temat  "Gospodarka i skutki przenoszenia zanieczyszczezń pomiędzy komponentami środowiska (podejście kompleksowe) 

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przetwórstwie żelaza i stali

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sprawie przetwórstwa żywności, produkcji napojów i mleka

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla kuźni i odlewni

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle szklarskim

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla spalarni odpadów

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w zakresie intensywnego chowu i hodowli drobiu oraz  trzody chlewnej

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle żelaza i stali

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji wielkotonażowych związków organicznych

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji wielkotonażowych związków nieorganicznych - amoniaku, kwasów i nawozów sztucznych

- Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji wilekotonażowych związków organicznych - substancje stałe i inne

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska