MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

DOKUMENTY REFERENCYJNE (BREF)

Informacje ogólne

 (28.08.2011)

W dniach 8 - 10 listopada 2011 odbędzie się w pierwsze posiedzenie Technicznej Grupy Roboczej (tzw. kick - off meeting) dotyczące tworzenia nowego dokumentu referencyjnego BAT dla Produkcji Płyt Drewnopochodnych (WBP). Zachęcamy do aktywnego śledzenia prac nad tym dokumentem gdyż jego kształt będzie miał wpływ na warunki korzystania ze środowiska określane w pozwoleniach zintegrowanych.

Pytania w tym zakresie proszę kierować na adres mailowy marcin.wisniewski@mos.gov.pl

(28.09.2011)

W dniach 25 - 28 października 2011 odbędzie się w pierwsze posiedzenie Technicznej Grupy Roboczej (tzw. kick - off meeting) dotyczące rewizji dokumentu referencyjnego BAT dla Dużych Obiektów Spalania (LCP). Zachęcamy do aktywnego śledzenia prac nad tym dokumentem gdyż jego kształt będzie miał wpływ na warunki korzystania ze środowiska określane w pozwoleniach zintegrowanych.

Pytania w tym zakresie proszę kierować na adres mailowy michal.jablonski@mos.gov.pl

(23.09.2011)

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska zleciło tłumaczenie na język polski dokumentu referencyjnego BAT dla Rzeźni oraz Przetwórstwa Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego.

(22.07.2011)

Informujemy, że Komisja Europejska poszukuje kandydatów do pracy w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli. Poszukiwani są eksperci na stanowiska autorów następujących BREF - ów: Impregnacja Drewna i Produktów z Drewna, Intensywny Chów i Hodowla Drobiu i Świń, Przemysł Tekstylny, Przemysłowe Systemy Chłodzenia, Kuźnie i Odlewnie, Rzeźnie i Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego.

Więcej informacji znajdą Państwo pod następującym adresem
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/jobs/vacanciesSNE.cfm

(28.06.2011)

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska zleciło tłumaczenie na język polski kolejnych dokumentów referencyjnych BAT (Economics and Cross - Media Effects oraz Energy Efficiency)

(28.06.2011)

Komisja Europejska przygotowała wytyczne dotyczące praktycznych zasad wymiany informacji w ramach dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych. Dokument ten określa ogólne zasady prowadzenia prac związanych z rewizją i tworzeniem dokumentów referencyjnych BAT (w tym konkluzji BAT).

Wszytkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem i zgłaszania komentarzy na adres marcin.wisniewski@mos.gov.pl do dnia 19 sierpnia 2011 r.

Komentarze należy zgłaszać w formacie zgodnym z załączonym szablonem

Wytyczne dotyczące rewizji i tworzenia dokumentów referencyjnych BAT

Szablon do zgłaszania komentarzy


(16.06.2011)

Prace nad rewizją Dokumentów Referencyjnych BAT dla przemysłu szklarskiego oraz produkcji żelaza i stali dobiegają końca. Przygotowane zostały również projekty Konkluzji BAT dla w/w sektorów a głosowanie nad ich przyjęciem ma nastąpić podczas posiedzenia Komitetu art. 75 dyrektywy ws. emisji przemysłowych, zaplanowanego na 21 listopada 2011 r.

Obecnie 14 BREF-ów znajduje się na różnych etapach rewizji. Za pośrednictwem zamieszczonego poniżej linku znajdą państwo informacje nt. etapu rewizji na którym znajdują poszczególne BREF-y, przedstawicieli Polski zgłoszonych do udziały w pracach Technicznych Grup Roboczych (TGR) oraz pracowników Ministerstwa Środowiska, oddelegowanych do współpracy z ekspertami w ramach poszczególnych TGR.

Przedstawiciele Polski w Technicznych Grupach Roboczych w Europejskim Biurze IPPC


(14.04.2011)

W trakcie spotkania Forum powołanego artykułem 13 Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) w dniu 9 marca 2011 r. przedstawione zostały główne zadania tego nowo powołanego organu. Forum to zastąpiło dotychczas działającą nieformalną grupę ekspertów zwaną Forum Wymiany Informacji. W trakcie spotkania przedstawiony został również projekt przewodnika dotyczącego praktycznych rozwiązań w zakresie wymiany informacji w zakresie BAT w odniesieniu do artykułu 13.3(c) i (d) IED.

Stan prac Technicznych Grup Roboczych (TGR) nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT

 


Dokumenty referencyjne dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) przygotowane przez sewilskie Biuro EIPPCB dostępne są w języku angielskim na stronie: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/.

Poniżej znajdą Państwo polskie tłumaczenia części z dokumentów wykonane na zlecenie Ministerstwa Środowiska:

Tłumaczenia Brefów

 


 Tłumaczenia streszczeń Brefów  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska