MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

DOKUMENTY REFERENCYJNE

Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w produkcji metali nieżelaznych

Ze względu na dużą objętoćć pliku zamieszczamy pełną wersję dokumentu i każdy z rozdziałów osobno. Wszystkie pliki w formacie PDF.

Cały dokument (15 MB)

Streszczenie

Wstęp

Rozdział 1: "Podstawowe informacje"

Rozdział 2: "Powszechnie stosowane procesy i urządzenia"

Rozdział 3: "Technologie produkcji miedzi i jej stopów (włączając w to Sn i Be) z surowców pierwotnych i wtórnych"

Rozdział 4: "Technologie produkcji aluminium z surowców pierwotnych i wtórnych"

Rozdział 5: "Procesy produkcji ołowiu, cynku i kadmu (+Sb, Bi, In, Ge, Ga, As, Se, Te)"

Rozdział 6: "Procesy wytwarzania metali szlachetnych"

Rozdział 7: "Technologie produkcji rtęci"

Rozdział 8: "Metale wysokotopliwe"

Rozdział 9: "Żelazostopy"

Rozdział 10: "Procesy do produkcji alkaliów i metali ziem alkalicznych"

Rozdział 11: "Procesy do produkcji niklu i kobaltu"

Rozdział 12: "Procesy produkcji elektrod węglowych i grafitowych"

Rozdział 13: "Wnioski"

Załącznik I: "Dane dotyczące kosztów jednostkowych dla produkcji metali oraz dla systemów ograniczania zanieczyszczeń"

Załącznik II: "Przepisy międzynarodowe (przegląd)"

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska