MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych (NFM),

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla NFM

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś - 29 grudnia 2016 r.

Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT - 29 czerwca 2020 r.

 

 

Konkluzje BAT dla wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym (CWW)

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiające Konkluzje BAT dla CWW

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art 215 ust. 1 Poś - do 8 grudnia 2016 r.

Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT - do 8 czerwca 2020 r.

Terminy dotyczą wyłącznie niezależnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków, dla których główne źródło ścieków pochodzi z przemysłu chemicznego.

 

Konkluzje BAT dla przemysłu produkcji płyt drewnopochodnych

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji płyt drewnopochodnych

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś - do 24 maja 2016 r.

Czas na dostosowanie instalacji do do Konkluzji BAT - do 21 listopada 2019 r.


Konkluzje BAT dla przemysłu rafineryjnego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9.10.2014 ustanawiająca Konkluzje BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś:

od 28 października 2014 r. do 27 kwietnia 2015r.

UWAGA: polskie tłumaczenie zawiera błedy językowe, jest w trakcie korekty


Konkluzje BAT dla przemysłu papierniczego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26.09.2014 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji masy włóknistej, papieru i tektury

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś:

od 30 września 2014 r. do 29 marca 2015r.

UWAGA: polskie tłumaczenie zawiera błedy językowe, jest w trakcie korekty


Konkluzje BAT dla przemysłu chloro-alkalicznego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 09.12.2013 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji chloro-alkalicznej

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej):

od 5 września 2014 r. do 4 września 2015r.


 Konkluzje BAT dla przemysłu cementowo-wapienniczego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26.03.2013 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu.

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej):

od 5 września 2014 r. do 4 września 2015r.


 Konkluzje BAT dla przemysłu garbarskiego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11.02.2013 ustanawiająca Konkluzje BAT dla garbowania skór.

 Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej):

od 5 września 2014 r. do 4 września 2015r.


Konkluzje BAT dla przemysłu szklarskiego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji szkła.

Załącznik do decyzji

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej):

od 5 września 2014 r. do 4 września 2015r.


Konkluzje BAT dla przemysłu hutniczego

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji żelaza i stali

Załacznik do decyzji

Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 Poś (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej):

od 5 września 2014 r. do 4 września 2015r.

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska