MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

DOKUMENTY REFERENCYJNE

Dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Z uwagi na duży rozmiar pliku został on podzielony:

Streszczenie, spis treści, tabel i rysunków

"Informacje ogólne."

"Proces roztwarzania metodą siarczanową."

"Proces roztwarzania siarczynowego."

"Wytwarzanie mas mechanicznych i chemomechanicznych."

"Przerób makulatury"

"Papiernictwo i procesy pokrewne."

"Wnioski i zalecenia."

Bibliografia, Słownik, Załączniki:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska