MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

DOKUMENTY REFERENCYJNE

Dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle szklarskim.

Z uwagi na duży rozmiar pliku został on podzielony

Część 1:

Streszczenie, Spis treści, Spis tabel i rysunków,

Część 2:

rozdział 1: "Informacje ogólne",
rozdział 2: "Procesy i techniki",
rozdział 3: "Aktualne poziomy zużycia i emisji"

Część 3:

rozdział 4: "Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu najlepszych dostępnych technik BAT",
rozdział 5: "Wnioski z analizy najlepszych dostępnych technik BAT",
rozdział 6: "Nowo powstające techniki"

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska