MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

DYREKTYWA ws. EMISJI PRZEMYSŁOWYCH (IED)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).  (17.12.2010)

Tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym EU_PL

Tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym EU_EN


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 lipca 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/.../UE w sprawie emisji przemysłowych zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (28.07.2010)

Tekst dyrektywy - wersja ujednolicona

Treść przyjętych 7 lipca 2010 r., poprawek (Final compromise text) w zestawieniu z tekstem wspólnym Rady z 25 czerwca 2009r. (Council first‑reading position ) oraz pierotnym brzmieniem porpawek Parlamentu Europejskiego (Draft EP amendment) (09.07.2010)

Treść poprawek

Projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IPPC) - tekst przyjęty podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. środowiska UE w dniu 25 czerwca 2009 r.

Tekst dyrektywy w języku angielskim

Nieformalne tłumaczenie na język polski

  

Projekt nowej dyrektywy w sprawie emisji  przemysłowych - pierwotna propozycja KE z grunnia 2008

Tekst dyrektywy w języku polskim

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska