MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Projekty aktów wykonawczych związanych z transpozycją dyrektywy IED

Informujemy, że projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, w związku z wprowadzonymi modyfikacjami został skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych. (08.03.2013)

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji


Informujemy , że ropoczęły się uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

  1. Rozporządzenie
  2. Uzasadnienie
  3. Ocena Skutków Regulacji

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne "Projekturozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości", który stanowi element transpozycji Dyrektywy 2010/75/UE w spr. emisji przemysłowych (IED)  (25.07.2012)

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji

Ewentualne uwagi do ww. projektu można zgłaszać w terminie do 10 sierpnia 2012 r. elektronicznie na adres: ewa.pol-sekula@mos.gov.pl z dopiskiem w tytule maila 'Konsultacje IED rozporządzenie_1'.

Prosimy, aby zgłaszane uwagi zawierały:

1. Nazwę podmiotu zgłaszajacego oraz dane kontaktowe (np. telefon, adres email),

2. Nr paragrafu, którego uwaga dotyczy,

3. Treść uwagi,

4. Uzasadnienie dla zgłaszanej uwagi.


 Projket rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych zawierający zmiany wprowadzone w związku z kosultacjami społecznymi i uzgodnieniami międzyresortowymi (15.02.2013)

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji


Informujemy, że rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji

zainteresowanie - działalność lobbingowa


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych został skierowany do konsultacji społecznych. 

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji

Ewentualne uwagi do ww. projektu w ramach konsultacji społecznych, prosimy zgłaszać w terminie do 22 listopada 2012 r., elektronicznie na adres: marcin.wisniewski@mos.gov.pl  z dopiskiem w tytule maila 'Konsultacje IED rozporządzenie_2'.

Prosimy, aby zgłaszane uwagi zawierały:

1. Nazwę podmiotu zgłaszajacego oraz dane kontaktowe (np. telefon, adres email),

2. Nr paragrafu, którego uwaga dotyczy,

3. Treść uwagi,

4. Uzasadnienie dla zgłaszanej uwagi.


Projket rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów został skierowany do konsultacji społecznych.

Ewentualne uwagi do ww. projektu w ramach konsultacji społecznych, prosimy zgłaszać w terminie do 3 grudnia 2012 r., elektronicznie na adres: anna,rybak@mos.gov.pl, z dopiskiem w tytule maila 'Konsultacje IED rozporządzenie_4'.

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji

Prosimy, aby zgłaszane uwagi zawierały:

1. Nazwę podmiotu zgłaszajacego oraz dane kontaktowe (np. telefon, adres email),

2. Nr paragrafu, którego uwaga dotyczy,

3. Treść uwagi,

4. Uzasadnienie dla zgłaszanej uwagi.

 


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody został skierowany do konsultacji społecznych.

 
Ewentualne uwagi do ww. projektu w ramach konsultacji społecznych, prosimy zgłaszać w terminie do 30 listopada 2012 r., elektronicznie na adres: anna,rybak@mos.gov.pl z dopiskiem w tytule maila 'Konsultacje IED rozporządzenie_3'.

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji

Prosimy, aby zgłaszane uwagi zawierały:

1. Nazwę podmiotu zgłaszajacego oraz dane kontaktowe (np. telefon, adres email),

2. Nr paragrafu, którego uwaga dotyczy,

3. Treść uwagi,

4. Uzasadnienie dla zgłaszanej uwagi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska